Informacje o próbnej maturze

 Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. 

               Egzamin będzie odbywał się od 2 do 8 kwietnia br.

Czytaj więcej

Komunikat dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców

Lekcje odbywają się wg planu zamieszczonego w edzienniku. Nauczyciele będą przekazywać materiały w dniu, w którym mają lekcje. Jeden materiał dydaktyczny może obejmować więcej niż 1 jednostkę lekcyjną, co powinno być zaznaczone w tym materiale.

Na bieżąco będą umieszczane na stronie internetowej oraz szkolnym fb ogólne źródła i materiały, z których uczniowie mogą korzystać przy zdalnym nauczaniu. Natomiast źródła i materiały specyficzne dla przedmiotu będą przesyłane bezpośrednio do uczniów.

Czytaj więcej

Drodzy słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych,

w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii został wydłużony termin zamknięcia szkół do 10.04.2020r.

Szkoły zostały zobowiązane od 25 marca do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Umożliwiamy Wam edukację za pośrednictwem platformy kształcenia na odległość(ckziu-kursy.pl). Zarejestrujcie się na platformie. Informacje  znajdziecie na stronie szkoły i FB oraz u opiekuna grupy.

 

Czytaj więcej

Informacja dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Uczniowie, którzy chcą mieć wgląd do pracy egzaminacyjnej muszą złożyć wniosek do OKE. Wniosek jest dostępny do pobrania ze strony szkoły. Wypełniony wniosek należy wysłać na adres wglady@oke.wroc.pl . Jednak w obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie jak wgląd się będzie odbywał. Osoby, które złożą wniosek o wgląd powinny jednak złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu. Wniosek znajduje się w dziale dokumenty do pobrania.

Osoby, które chcą przystąpić po raz kolejny do egzaminu powinny do wtorku 24.03 przesłać na adres wmajkowski@ckziu-strzelce.pl informację o zamiarze przystępowania. Informacja MUSI zawierać – Imię, Nazwisko, oznaczenie kwalifikacji (może być bez nazwy) oraz do której części będą przystępowali – pisemna czy praktyczna. W późniejszym terminie będę kontaktował się w sprawie kolejnych działań.

 

Wojciech Majkowski

Drodzy Uczniowie!

Aktualna przerwa w zajęciach  to nie ferie.  Sprawdzajcie codziennie wiadomości na edzienniku. Nauczyciele na bieżąco informują Was,  poprzez wiadomości w edzienniku, o dostępnych dla Was materiałach do lekcji i zadaniach do zrobienia. Część materiałów jest dostępna również na platformie www.ckziu-kursy.pl. Nie zostawiamy Was bez nauki.

Pozdrawiamy Nauczyciele CKZiU

Informacja dla korzystających z ckziu-kursy.pl

Jeśli po założeniu konta nie przychodzi link aktywacyjny (niektóre serwery nie przepuszczają takich wiadomości) to nie trzeba zakładać kolejnego. Konto zostanie aktywowane ręcznie najczęściej w ciągu 1-2 godzin.

Komunikat dla klas 3 Trt grupa t, 3 Tl, 3 Tml grupa l oraz 3 Tg

Wyniki egzaminu zawodowego z sesji styczniowej w formie papierowej zostaną przekazane do szkół do 31.03.2020. Natomiast wyniki w formie elektronicznej prawdopodobnie otrzymamy wcześniej. Niezwłocznie po ich otrzymaniu  każdy uczeń za pośrednictwem edziennika otrzyma informację o logowaniu do epkz.

Komunukat dla klas 4 technikum

Wyniki egzaminu zawodowego z sesji styczniowej w formie papierowej zostaną przekazane do szkół do 31.03.2020. Natomiast wyniki w formie elektronicznej prawdopodobnie otrzymamy wcześniej. Niezwłocznie po ich otrzymaniu wynik zostanie przesłany każdemu uczniowie za pośrednictwem edziennika

Komunikat dla rodziców

Zwracamy się z apelem do rodziców/opiekunów o zwrócenie bacznej uwagi czy ich dzieci realizują zalecenia czasowego odosobnienia w domu i unikania skupisk ludzkich. Poprzez dostępne kanały komunikacji przekazujemy systematycznie uczniom materiały do samodzielnej nauki

Komunikat dla rodziców uczniów klas bsI

Zgodnie z Oświadczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Listem Opolskiego Kuratora Oświaty zaleca się pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

W Komunikacie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości znajduje się m.in. informacja:  Uczniowie - młodociani pracownicy do pracodawcy powinni zgłosić się w te dni, które w szkolnym planie nauczania zostały wyznaczone na realizację praktycznej nauki zawodu. Oznacza to, że pracodawca nie może zobowiązać uczniów do 5 –dniowego tygodnia pracy.

Czytaj więcej

Drodzy uczniowie,

spotykamy się wszyscy z trudną sytuacją. Przyszedł czas na życiowy egzamin dojrzałości. Pamiętajcie o ważnych zasadach, m.in.:
- unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. spotkania towarzyskie, kino, teatr, restauracja, centra handlowe),
- przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie,
- często myjcie ręce przy użyciu mydła i wody,
- korzystajcie z możliwości nauki przez Internet
- zajrzyjcie na stronę epodreczniki.pl i skorzystajcie z możliwości samokształcenia.

Czytaj więcej

UWAGA!

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem oraz ograniczeniem do minimum osobistych wizyt w miejscach o dużym skupisku ludzi prosimy,aby wszystkie sprawy załatwiać telefonicznie w godzinach od 800 do 1400

77 461 27 01 .

Możecie również Państwo korzystać z poczty elektronicznej

ckziu@ckziu-strzelce.pl

Odbiór zamówionych zaświadczeń i innych dokumentów będzie możliwy dnia następnego w godzinach od 1000 do 1200

 

Informacja dla uczniów

Uczniowie klas 4 Tlt, 2 Teb, 1 Tca, 1 Pgt, 1Pe, 3 Tca zadania z języka polskiego są przesłane za pośrednictwem edziennika

Uczniowie klas 3 Tse, 1 Te, 1 Pam - informacje są przesłane za pośrednictwem edziennika

Komunikat dyrektora CKZiU

W związku z zagrożeniem dotyczącym koronawirusa dyrektor CKZiU informuje:

1) W dniach 12 - 13 marca odbywają się zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy pojawią się w szkole

Czytaj więcej