Konkurs „Znam Swój Kraj i Wielkich Polaków”

Konkurs „Znam Swój Kraj i Wielkich Polaków” powstał z myślą o uczniach Branżowej Szkoły I Stopnia CKZiU w Strzelcach Opolskich. Jest połączeniem konkursu krajoznawczego, historycznego  i wiedzy na temat osiągnięć wielkich Polaków w różnych dziedzinach nauki.

Czytaj więcej

"Romeo i Julia"

20 marca 2019r. uczniowie klas 4Twe i 1Ta, w ramach wycieczki dydaktycznej i realizacji innowacji regionalnej, mieli okazję uczestniczyć w spektaklu "Romeo i Julia", prezentowanym w teatrze J. Kochanowskiego. Nowatorska, rockowa (mimo że nie brzmi w nim muzyka rockowa), dynamiczna wersja dramatu o nieszczęśliwej miłości, została odebrana w sposób bardzo  pozytywny.

Czytaj więcej

Z wizytą w Kronospanie

 W dniu 13.03.2019 odbyły się zajęcia klasy patronackiej 2 Tml w Kronospanie. Uczniowie podczas zajęć mieli okazję poznać produkcję płyt ściennych, podłogowych oraz elementów wykończeniowych od „ narodzin” po etap końcowy.

Czytaj więcej

Fryzjerki z CKZiU kolejny raz z sukcesami

15 marca 2019 r. to dzień sprawdzania poziomu znajomości teoretycznych zagadnień branżowych, opolskich adeptów sztuki fryzjerskiej. Wszystko to działo się w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu podczas VI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Fryzjerskiej.

Czytaj więcej

Godzina z Kulturą

„Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość”
(Marcel Proust)

                 14.03.2019 roku uczniowie klasy I Teb odwiedzili Powiatowe Centrum Kultury. Celem wizyty była potrzeba zatrzymania się nad wielkością i powołaniem kobiety i jej portretem malowanym przez życie.

Czytaj więcej

Laboratorium branżowe

Dnia 7.03.2019 grupa uczniów CKZiU w Strzelcach Opolskich miała okazję uczestniczyć w zajęciach w laboratorium branżowym Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, gdzie w sposób praktyczny poznawali tajniki właściwego, prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia samochodu ciężarowego. Zajęcia odbywały się na profesjonalnym symulatorze samochodu ciężarowego, który może generować różnorodne warunki drogowe i stopnie trudności.

Czytaj więcej

Przyszły Fachowiec

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego rozpoczęły się kursy w ramach Projektu ,,ZAWODOWI ZAWODOWCY’’ NR RPOP.09.02.01 – 16 – 0009/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 09  Wysoka jakość edukacji, Działania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

Czytaj więcej

Eliminacje środowiskowe OTWP w CKZiU

12 i 21 lutego 2019 r. w Bibliotece Szkolnej CKZiU w Strzelcach Opolskich odbyły się   Eliminacje Środowiskowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj więcej

Walentynkowy Konkurs Literacki

14 lutego 2019 r. odbył się w Bibliotece Szkolnej CKZiU  w Strzelcach Opolskich Walentynkowy Konkurs Literacki. Konkurs ten, organizowany przez nauczycieli bibliotekarzy, cieszy się co roku dużym zainteresowaniem. Młodzież mówi, że temat jest bardzo „na czasie”, bo miłość to jedna z najważniejszych wartości w życiu.
Czytaj więcej

Awanse w klasach mundurowych

W dniu 18 lutego 2019 miała miejsce uroczystość nadania wyższych stopni kadetom klas mundurowych (penitencjarnej, wojskowej oraz strażackiej) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
Czytaj więcej