Badania lekarskie

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni
Przypominamy, że do 18 sierpnia 2020r. należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie orzekające o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie  syna/córki.
Osoby, które nie zdążą z różnych powodów w w/w terminie dostarczyć zaświadczenia, są zobowiązane złożyć w szkole oświadczenie (wzór oświadczenia).

Egzaminy maturalne poprawkowe

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:

Czytaj więcej

Pilny komunikat z MEN

Dyrektorzy Branżowych Szkół I stopnia

 Szanowni Państwo Dyrektorzy !

informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

26 czerwca 2020r. zakończył się kolejny rok szkolny. Rok inny od poprzednich... Ze względu na ograniczenia sanitarne rozdanie świadectw odbywało się w małych grupach. Pani dyrektor Halina Kajstura wręczyła świadectwa z wyróżnieniem. Podziękowania złożyła w imieniu całej społeczności szkolnej Panu Tadeuszowi Kotelukowi, który przez 4 lata pełnił funkcję przewodniczącego Rady Rodziców. Branżową Szkołę 1 stopnia ukończyło 78 absolwentów. Wyróżniającym się absolwentom zostały wręczone statuetki. Honorowe tytuły otrzymali:

Czytaj więcej

Międzynarodowe projekty w CKZiU!

Miło nam poinformować, że nauczycielka naszej szkoły Anna Grzesińska z sukcesem ukończyła udział w projekcie „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Erasmus+ sektor Edukacja szkolna pt. „CKZiU Europejską szkołą”.

Czytaj więcej

Duży sukces naszej uczennicy!

Mimo pandemii COVID 19 na terenie województwa opolskiego odbyło się kilka konkursów przedmiotowych. Do jednego z nich zgłosiła się uczennica klasy 2 tg Emila Ludwig. Był to konkurs języka niemieckiego organizowany przez Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim „Jugend trägt Gedichte vor – młodzież recytuje poezję”.

Czytaj więcej

Laptop na bank

Uczniowie CKZiU z klasy 1Pe, 1Te, 2Teb i 3Tse brali udział w regionalnej edycji konkursu „Laptop na bank”. Patronat nad konkursem objął Oddział Okręgowy NBP w Opolu i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Czytaj więcej

Piotr Łazik laureatem 53 Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego

29 lutego 2020r. (sobota) Opolski Oddział PTF  zaprosił wszystkich zainteresowanych naukami przyrodniczymi, a w szczególności fizyką, do udziału w 53 Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym, który nieprzerwanie od 52 lat realizowany jest przez Członków Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego i pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Do rywalizacji w tegorocznej edycji turnieju przystąpiło 284 uczniów z całego województwa, w tym 10 uczniów CKZiU. Uczniowie w I etapie rozwiązywali test wyboru zawierający 25 pytań.

Czytaj więcej

Realizacja programu edukacyjnego “Dlaczego warto czytać”

Książki są traktowane jako przyjemność, nawet luksus, na który część z nas uważa, że nie może sobie pozwolić. Ale czytanie to nie tylko rozrywka, lecz także szereg innych korzyści. Czasami wystarczy kilka minut dziennie, by w ciągu roku przeczytać wiele wartościowych książek. Wystarczy 6 minut czytania, żeby zredukować uczucie stresu aż o 60%!

Czytaj więcej