17 Lutego 2019
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Donat, Donata,
Franciszek, Izydor,
Julian, Konstanty,
Łukasz, Niegomir,
Sylwin, Zbigniew,
Zbyszko
Do końca roku zostało 318 dni.
Szkoła Przedsiębiorczości PDF Drukuj

13 marca 2008 roku w Sali na Ostrówku Urzędu Marszałkowskiego w Opolu odbyła się uroczysta gala, w czasie której Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich uzyskał Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.

Do programu zgłosiło się 559 szkół z całej Polski, w tym 16 szkół z terenu województwa opolskiego.
Kapituła Certyfikatu w składzie:
1. Krystyna Szumilas - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
2. Stanisław Kluza - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
3. Danuta Jabłońska - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Marek Rocki - Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
5. Zbigniew Modrzewski - Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
przyznała nominację 8 szkołom, a zaszczytny tytuł zdobyło tylko sześć szkół z województwa opolskiego. Były to: Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie, Zespół Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, Zespół Szkół nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie w Kluczborku, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz Publiczne Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach.


Program Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” to przedsięwzięcie, które zorganizowała Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z Warszawy. O certyfikat mogły ubiegać się szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu całej Polski, które dbają o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej, nauki przedsiębiorczości oraz zarządzania finansami, współpracują w tym zakresie z otoczeniem szkoły, przygotowują uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” zaświadcza, że dana szkoła pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości dla młodych ludzi. Procedura jego przyznawania jest dwustopniowa i obejmuje etap Nominacji i Certyfikacji, w których szkoły realizują działania z zakresu czterech obszarów.


I obszar „Przygotowujemy do aktywności na rynku pracy” - Szkoła stwarza odpowiednie warunki do kształtowania u uczniów aktywnej postawy na rynku pracy.


II obszar „Uczymy świadomego gospodarowania finansami” - Szkoła stwarza odpowiednie warunki do przygotowania uczniów do świadomego zarządzania finansami.


III obszar „ Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi” - Szkoła zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia. Szkoła rozwija współpracę z lokalnymi partnerami


IV obszar „ Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za edukację ekonomiczną” - Szkoła zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia

Podczas pierwszego etapu dążenia do Nominacji szkoła realizuje działania zapisane w dwóch z czterech obszarów certyfikowania. Obszary wybierane są przez szkołę. Aby uzyskać Nominację do Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” uzyskać należy, łącznie z obu wybranych obszarów, co najmniej 60 punktów, nie mniej jednak niż 20 punktów z jednego obszaru. Podczas drugiego etapu dążenia do Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” realizuje się działania zawarte we wszystkich czterech obszarach certyfikowania.


Aby uzyskać Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” konieczne było przesłanie sprawozdania i uzyskanie łącznie 200 punktów, w tym w jednym obszarze wybranym przez szkołę, co najmniej 60 punktów. W każdym obszarze liczba punktów musi być wyższa od 30. Szkoły zgłaszały się do programu w marcu 2007 roku, nominację uzyskały we wrześniu 2007, a końcowe sprawozdania przesłały w lutym 2008 roku.
W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich zadania realizowała cała społeczność szkolna, a szczególnie nauczyciele zespołu przedmiotów ekonomicznych: Izabela Bartoszek, Joanna Drabik, Krzysztof Kalisz, Anna Sewruk, Romana Straszewska, oraz Adriana Kraik, Mirosława Stańczak i doradca zawodowy Joanna Góra.


Podejmowano zadania związane z przygotowaniem uczniów do wyboru przyszłej drogi zawodowej, organizowano spotkania z przedstawicielami banków, instytucji finansowych, zakładów pracy (Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Agencja Pracy Tymczasowej, Powiatowy Urząd Pracy, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu). Uczniowie uczestniczyli w Dniu Przedsiębiorczości, przygotowywali własne  portfolio w zakresie budowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej, uczestniczyli w pozalekcyjnych formach edukacyjnych przygotowujących do rynku pracy.


Uczniowie brali udział w konkursach związanych z finansami (Z klasy do kasy, XIII Turniej  Umiejętności Handlowo-Menadżerskich ,Ogólnopolski Konkurs  Rachunkowości ,Olimpiada Ekonomiczna). Szkoła organizowała przedsięwzięcia z zakresu edukacji finansowej konferencje, sesje (Dzień Młodego Ekonomisty). Na lekcjach przedmiotów ogólnokształcących realizowane były treści o tematyce ekonomicznej. Szkoła opracowywała i popularyzowała publikacje o tematyce ekonomicznej np. ćwiczenia, zadania wykorzystywane na lekcjach przedmiotów ekonomicznych. Nauczyciele uczestniczyli w szkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia w zakresie edukacji ekonomicznej. Wszystkie podejmowane działania były dokumentowane w formie zdjęć i sprawozdań.


Cieszymy się, że obok potwierdzających wysoką jakość kształcenia i wychowywania w naszej szkole certyfikatów: „Szkoła z klasą”, „Uczeń z klasą”, „Nauczyciel z klasą” i „Szkoła bez przemocy” dołączył także Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości.


Miroslawa Stańczak
koordynator programu

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright 2019 CKZiU Strzelce Opolskie.