17 Lutego 2019
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Donat, Donata,
Franciszek, Izydor,
Julian, Konstanty,
Łukasz, Niegomir,
Sylwin, Zbigniew,
Zbyszko
Do końca roku zostało 318 dni.
Szkoła z klasą PDF Drukuj

  

        TECHNIKUM W AKCJI "SZKOŁA Z KLASĄ"  2004/2005


        Wzorem ubiegłego roku szkolnego, w którym Liceum Profilowane otrzymało tytuł "Szkoły z Klasą", tym razem do akcji przystąpiło Technikum Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Op. Jest to akcja organizowana pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego przez "Gazetę Wyborczą", portal Gazeta.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerem "Szkoły z klasą" jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
        Wybrane zadania:
Zadanie 1C: Co wynika z wyników?
  - przewodnicząca zespołu: mgr Halina Kajstura - wicedyrektor,
Zadanie 2B: Poprawiamy ocenianie z poszczególnych przedmiotów.
  - przewodnicząca zespołu: mgr Mirosława Stańczak - wicedyrektor,
Zadanie 3A: Festiwal nauki.
  - przewodnicząca zespołu: mgr Adriana Kraik - nauczyciel matematyki,
Zadanie 4A: Jak uczymy współpracy?
  - przewodniczący zespołu: mgr Eligiusz Stańczak - nauczyciel geografii i historii,
Zadanie 5C: Nasz szkolny kodeks.
  - przewodniczący zespołu: mgr inż. Krzysztof Kalisz - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
Zadanie 6B: Dostępny komputer i internet.
  - przewodniczący zespołu: mgr Grzegorz Łukasik - nauczyciel przedmiotów informatycznych.

         Ankieta "Jaka jest nasza Szkoła?" Jednym z warunków udziału w akcji było przeprowadzenie anonimowej ankiety "Jaka jest nasza szkoła?". W dniach od 11 do 29 października 2004r. przeprowadziłem ankietę, w której udział wzięło 326 uczniów, 22 nauczycieli i 31 rodziców. Ankieta polegała na wystawieniu noty w sześciostopniowej skali od 1 do 6, dla 16 pytań dotyczących szkoły. Łączna wystawiona nota kształtowała się na poziomie oceny dobrej. Opracowałem wyniki, które umieściłem w pokojach nauczycielskich a wnioski z przeprowadzonej ankiety, przesłałem na serwer akcji.
         Zastanawiająca jest spora zbieżność najlepszych i najgorszych wyników wśród trzech grup respondentów.
Najgorzej oceniono bezpieczeństwo w szkole oraz wykorzystanie komputera i Internetu na różnych lekcjach. Odpowiedzi te zaskakują, ponieważ występowanie agresji jest zjawiskiem marginalnym. Jednak odczucia ankietowanych nie muszą być odzwierciedleniem statystyk. W szkole utworzono specjalnie dla uczniów centrum multimedialne, które jest do ich dyspozycji. Widocznie przy tak dużej liczbie uczniów, kilka komputerów nie rozwiązuje sprawy. Poza tym, jeśli tylko jest wolne stanowisko komputerowe w jakiejś pracowni to uczeń może z niego skorzystać. Być może rozdysponowanie komputerów do niektórych sal lekcyjnych, które mogłoby nastąpić wraz z utworzeniem kolejnej pracowni komputerowej zwiększyłoby zakres ich wykorzystania przez uczniów i nauczycieli na różnych przedmiotach.
        Wśród nauczycieli i rodziców panuje przekonanie, iż szkoła powinna jeszcze lepiej wyjaśniać i zaciekawiać. Natomiast uczniowie uważają, że trudno się nauczyć w szkole języków obcych. Najbardziej dziwi fakt, że spora grupa uczniów twierdzi, iż nie mają okazji używać języka obcego. Na lekcjach języków obcych regularnie wykorzystuje się środki audiowizualne, uczniowie czytają czasopisma. Od wielu lat szkoła prowadzi współpracę z gimnazjum w Eislingen w Niemczech, która polega na wymianie uczniów. Klasy uczą się dwóch języków obcych, wiele z nich uczy się języka obcego zawodowego. Poza tym wyniki próbnej matury mówią zupełnie, co innego. Widocznie dla znacznej części uczniów jest to w dalszym ciągu zbyt mało.
         Najlepiej oceniono w szkole przestrzeganie norm i praw ucznia. Wszystkie grupy badanych dały najwyższe noty spośród szesnastu pytań. Najbardziej budujące jest to, że uznali tak sami uczniowie i rodzice. Jest to efekt opracowania i przestrzegania w szkole jasnych reguł oraz przepisów dotyczących zachowania, uczniowie znają swoje prawa, ale przede wszystkim obowiązki. Wysoko została też oceniona współpraca uczniowska i sprawiedliwe ocenianie. Uczniowie i rodzice uważają, że szkoła naprawdę uczy każdego ucznia. Wysokie oceny, jakie uzyskaliśmy, nie zwalniają nas z obowiązku dalszej pracy w tych obszarach. Zainteresowa-nych odsyłam na stronę www.szkolazklasa.gazeta.pl.
         Krótka charakterystyka wszystkich zrealizowanych zadań  jest umieszczona na stronie internetowej akcji. Zainteresowanych odsyłam na www.szkolazklasa.gazeta.pl.

Koordynator akcji "Szkoła z  Klasą"  w Technikum ZSZ nr 1 w Strzelcach Op.
Grzegorz Łukasik

 

                  AKCJA "SZKOŁA Z KLASĄ"  2003/2004     

                                        
             Akcję przygotowała "Gazeta Wyborcza", fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. Honorowy patronat objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Program finansowany jest przez Agorę SA, wydawcę m.in. "Gazety Wyborczej".
            Zadaniem szkół uczestniczących w akcji jest zrealizowanie sześciu z trzydziestu przygotowanych przez Organizatorów zadań, przy czym każde z realizowanych przez szkołę zadań musi dotyczyć innej z sześciu zasad Akcji Organizatorzy nadadzą tytuł "Szkoły z klasą" tym szkołom, których udział w akcji na podstawie sześciu przesłanych sprawozdań zostanie oceniony pozytywnie.
Akcję szkoła z klasą realizujemy na razie w jednym typie szkoły tj. liceum profilowanym.                                                             Do wykonania wybraliśmy następujące zadania:
Zadanie 1E: Dobrze wyjaśniamy, ciekawie uczymy
Zadanie 2 A: Jak lepiej informować o ocenianiu?
Zadanie 3 E: Co słychać na świecie?
Zadanie 4 D: Nasza mała i wielka ojczyzna
Zadanie 5 E: Szkoła bez nałogów
Zadanie 6 C: Więcej kultury
         Do realizacji każdego zdania powołano odpowiedni zespół w skład którego wchodzą nauczyciele i uczniowie liceum profilowanego.
W listopadzie i grudniu 2003r wykonaliśmy zdanie "Szkoła bez nałogów" (szef zespołu mgr Mirosława Stańczak ) oraz "Co słychać na świecie ?" (szef zespołu mgr Wojciech Majkowski) W ramach "Szkoły bez nałogów" odbyły się pogadanki z przedstawicielem Klubu Abstynenta, pedagogiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, policjantem i położną oraz przeprowadzono konkurs plastyczny o tematyce antynałogowej. Uwieńczeniem tego zadania była debata w dniu 09 grudnia 2003r. w Domu Kultury podczas, której uczniowie z każdej z klas wcielili się w rolę rodziców, nauczycieli, polityków, dziennikarzy, policjantów i uczniów by z ich punktu widzenia przedstawić problem uzależnień i sposobów promowania życia bez nałogów.

           Ożywionej dyskusji przyglądała się żywiołowo reagująca młodzież. Debatę zakończyło uroczyste podpisanie deklaracji "Szkoła bez nałogów", której tekst prezentujemy poniżej:
"My, uczniowie liceów profilowanych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich, uczestnicy akcji "Szkoła z klasą" deklarujemy chęć promowania życia bez nałogów bowiem stwierdzamy, że alkohol, narkotyki i papierosy negatywnie oddziałują na życie każdego z nas. Zamiast zniewolenia nałogami wybieramy zdrowy tryb życia: sport, rozwijanie własnych zainteresowań i pasji jako drogi osiągania sukcesów na miarę naszych możliwości.
W najbliższym otoczeniu szkolnym, domowym i rówieśniczym będziemy wyrażali jasny sprzeciw wobec ulegania uzależnieniom. Będziemy propagowali rzetelną wiedzę na temat ich szkodliwości. Pragniemy w ten sposób dbać o zdrowie, a tym samym życie własne oraz naszych najbliższych.
W imieniu społeczności uczniowskiej przewodniczący klas;
I Lzi a, I Lzi b, I Lae, I Lug, II Lzi a, II Lzi b, II Lae, II Lug"

          W ramach zadania "Co słychać na świecie?" przygotowano przegląd wiadomości z kraju i ze świata na gazetce szkolnej oraz przeprowadzono dwie debaty na temat krajowy i międzynarodowy. Przedmiotem debaty, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2003 r. była próba odpowiedzi na pytanie: Czy w dzisiejszej Polsce opłaca się być uczciwym ? Debata rozpoczęła się od zdefiniowania pojęcia "uczciwość", a na bazie zbudowanej definicji uczniowie dyskutowali na temat "korzyści" płynących z uczciwego lub nieuczciwego postępowania. W dyskusji wyeksponowany został w szczególności wątek dotyczący zjawiska korupcji wśród elit władzy naszego kraju, ale również wśród przedstawicieli różnych zawodów (lekarzy, policjantów, sędziów, itp.).
         Przedmiotem debaty, która odbyła się w dniu 9 grudnia 2003 r. była próba odpowiedzi na pytanie: Ustalenia nicejskie - czy warto ich bronić ? W dyskusji wyeksponowany został w szczególności wątek dotyczący ustępstw wobec Polski ze strony państw UE w zamian za odstąpienie przez nasz kraj od obrony ustaleń nicejskich.
Debaty zostały zorganizowana w formie popularnego programu telewizyjnego: Decyzja należy do Ciebie! Przed przystąpieniem do dyskusji uczniowie podzielili się na dwie grup, opowiadając się odpowiednio na TAK lub NIE. W styczniu i lutym skupiamy się na następujących zdaniach: "Jak lepiej informować o ocenianiu?" i "Dobrze wyjaśniamy", ciekawie uczymy" . Szczegóły wkrótce. Więcej o akcji "Szkoła z klasą" znajdziecie w Internecie na stronie www.gazeta.pl\klasa , gdzie zamieszczono również wizytówkę naszej szkoły.

Koordynator akcji
Krzysztof Kalisz

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright 2019 CKZiU Strzelce Opolskie.