17 Lutego 2019
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Donat, Donata,
Franciszek, Izydor,
Julian, Konstanty,
Łukasz, Niegomir,
Sylwin, Zbigniew,
Zbyszko
Do końca roku zostało 318 dni.
Nauczyciel z klasą PDF Drukuj

  

"Nauczyciele z klasą" w "Szkole z klasą"                 

                                                                                                                     
Siedmiu nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich uzyskało tytuł "Nauczyciela z klasą". Są to: Izabela Bartoszek, Anna Sewruk, Monika Wilde-Zdobylak, Adriana Kraik, Gabriela Szmigielska,                     Grzegorz Łukasik i Mirosława Stańczak.

        Tytuł "Nauczyciela z klasą" przyznaje Komisja ekspertów w ramach akcji "Gazety Wyborczej" i Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Agory i portalem Gazeta.pl. Akcja trwała od września 2005 do czerwca 2006 i uczestniczyło w niej 5491 nauczycieli z 1009 szkół z całej Polski. Zaliczenie czterech sprawności i zaszczytny tytuł otrzymało 4875 nauczycieli.

        Organizatorzy akcji założyli, że biorący w niej udział nauczyciele poeksperymentują z metodami nauczania, postawia na aktywność i twórczość uczniów, dyskretnie im przy tym pomagając, zdobędą się na wysiłek serca i zobaczą w uczniu człowieka, cierpliwie oczekując wzajemności, dostrzegą, że ocena powinna wspierać nauczanie, a nie utrwalać władzę w szkole. W akcji wzięli udział nauczyciele szkól podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych. Każda ze szkół zobowiązana była do zgłoszenia grupy co najmniej czterech nauczycieli, którzy w trakcie realizacji programu musieli ze sobą współpracować, przygotowywać mini warsztaty dla całej rady pedagogicznej (w naszej szkole na temat "Jak pracować metodą projektów" i "Ocenianie kształtujące"), razem organizować prezentacje uczniowskie w ramach Drzwi Otwartych szkoły.

        Nauczyciele wraz z uczniami realizowali cztery sprawność, których realizacja została dokładnie zaplanowana z podaniem dat rozpoczęcia i zakończenia realizacji, opublikowania miniraportu w trakcie realizacji oraz określenia terminu konsultacji z nauczycielami z wylosowanej szkoły, która również realizowała projekt. Naszą szkołą partnerską był Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie. Recenzentami realizacji poszczególnych sprawności byli nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce, V LO w Radomiu.

        Sprawność 1 "Nauczycielu odejdź od tablicy" polegała na przeprowadzeniu lekcji przy użyciu metod aktywizujących uczniów i z wykorzystaniem pracy zespołowej. Każdy nauczyciel musiał wybrać co najmniej dwie techniki, spośród podanych przez organizatorów, a następnie zrealizować zajęcia z ich użyciem. Na stronie internetowej musiały znaleźć się prezentacje przebiegu zajęć z uczniami ze wskazaniem metod, technik i materiałów wykorzystanych podczas lekcji oraz pokazaniem doświadczeń uczniów i nauczycieli, opisaniem poszczególnych kroków, dokładnymi instrukcjami i poleceniami.

        Sprawność 2 "Nauczycielu pracuj metodą projektu" wymagała od nauczycieli zorganizowania projektu edukacyjnego z co najmniej jedną klasą czy grupą (np. uczniów kółka zainteresowań). Miał on trwać 1-3 miesięcy, tak by zmieścić się w czasie przeznaczonym na sprawność 2. Chodziło o samodzielne prace uczniów nad założonym zagadnieniem, z elementami badania, analizowaniem problemu, zbieraniem informacji, a następnie publicznej prezentacji rezultatów pracy. W naszej szkole nauczyciele z uczniami realizowali projekty: "Zakładam własna firmę", "Pi, czyli trzy z hakiem", "Twierdzenie Pitagorasa w otaczającej nas rzeczywistości", "Strzelce Op. - wczoraj i dziś", "Walory kulturowe mojego regionu", "Moja mała Ojczyzna".

       Sprawność 3 "Nauczycielu, oceniaj tak, by pomóc się uczyć". Zadaniem nauczyciela było wprowadzenie do swojej pracy elementów oceniania kształtującego i przedstawienie, jak to zrobić na kilku lekcjach. Takie ocenianie, kluczowe dla nowoczesnej edukacji, wykraczało poza stawianie stopni, karanie i nagradzanie uczniów. Jego istotą było jasne określenie celu zajęć oraz kryteriów, które zastosował nauczyciel do oceny pracy uczniów i zarazem skuteczności własnego nauczania, a także adresowana do każdego ucznia pogłębiona informacja zwrotna, czego ma się nauczyć i co dokładnie będzie wymagane przez nauczyciela.

        Sprawność 4 "Uczeń też człowiek" była realizowana przez cały czas trwania akcji. Jej celem było wskazanie jak "Uczyć po ludzku",Nczyli budować dobra relację z uczniami opartą na życzliwości, zainteresowaniu i podmiotowym traktowaniu. Zadania tej sprawności dotyczyły konkretnych drobnych zachowań i postaw nauczyciela wobec uczniów w bezpośrednim kontakcie i w trakcie nauczania: Dobre powitanie, dobre pożegnanie, Poznaj i polub każdego ucznia, Nauka to prawdziwe wyzwanie, Zapytaj ucznia o zdanie, Uwaga bez pochwały, Docenić wysiłek i efekt.

        Każda ze sprawności kończyła się napisaniem sprawozdania, które było komentowane i recenzowane przez co najmniej trzech nauczycieli ze szkoły partnerskiej i ze szkoły, która była losowana dodatkowo do każdej sprawności. Ostateczna decyzja o przyznaniu tytułu należała jednak do Komisji ekspertów.

        Szczegółowe sprawozdania realizacji sprawności znajdują się na stronie www.szkolazklasa.pl. Akcja "Nauczyciel z klasa" to szansa sprawdzenie warsztatu pracy nauczyciela, zaktywizowania pracy z uczniami i wprowadzenia oceniania kształtującego. Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół i poddanie się ocenie Komisji ekspertów to ciekawe doświadczenie dla 7 uczestników akcji z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Op. W roku szkolnym 2006/2007 nauczyciele i uczniowie wezmą udział w II edycji akcji "Nauczyciel z klasą" i nowej akcji "Uczeń z klasą". Uczniowie będą realizować projekty w trzech blokach tematycznych: badanie świata, twórcze działanie, działanie społeczne.

Mirosława Stańczak

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright 2019 CKZiU Strzelce Opolskie.