17 Lutego 2019
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Donat, Donata,
Franciszek, Izydor,
Julian, Konstanty,
Łukasz, Niegomir,
Sylwin, Zbigniew,
Zbyszko
Do końca roku zostało 318 dni.
Innowacyjna Szkoła Zawodowa PDF Drukuj

 

   Projekt systemowy nr POKL.09.02.00-16-017/09 pn. „Innowacyjna szkoła zawodowa” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości procesu kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. 

Celami szczegółowymi projektu są: 
• wdrożenie w 30 szkołach zawodowych województwa opolskiego nowych innowacyjnych form nauczania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne z wykorzystaniem platformy edukacyjnej E-Szkoła,
• przeszkolenie nauczycieli w zakresie umiejętności wykorzystania narzędzi ICT w procesie kształcenia
• przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT.
   Projekt zakłada udział nauczycieli (po 4 osoby z 30 szkół )  w 40 godzinnych szkoleniach przygotowujących do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ICT.

Każdy z nauczycieli będzie zobowiązany do wypracowania scenariuszy zajęć pozalekcyjnych dla swojej grupy uczniów.

Do zajęć z nauczycielami przygotowane zostaną materiały autorskie z podziałem na następujące moduły:
•   Metodyka prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ICT
•   Droga do kariery (ePortfolio)
•   WebQuest, czyli budowanie własnej wiedzy w oparciu o Internet i inne źródła 
    informacji
•   Wprowadzenie do mechatroniki (sterowania robotami)

Na bazie wypracowanych w projekcie scenariuszy, przeprowadzone zostaną zajęcia z uczniami.

    

Planujemy 3 ramowe 30 godzinne tematyki zajęć (do wyboru przez prowadzącego):
1. Droga do kariery (ePortfolio) – środowisko rozwoju osobistego, dzięki któremu możliwe jest dokumentowanie i prezentowanie etapów oraz osiągnięć procesu kształcenia uczniów i pracowników.
2. WebQuest to nowatorska metoda pracy z uczniami wykorzystująca technologię informacyjną.
3. Mechatronika jest połączeniem kilku dziedzin: elektroniki, mechaniki, robotyki i informatyki.

Efekty  twarde projektu:
•   udział w projekcie łącznie 1200 uczniów z 30 szkół zawodowych województwa
    opolskiego
•   120 nauczycieli i 30 osób z kadry zarządzającej szkół przeszkolonych na
    kursach specjalistycznych ICT
•   120 uczniów przeszkolonych na kursach specjalistycznych
•   320 godz. (8 grup po 40 godz.) przeprowadzonych zajęć dydaktycznych
    podnoszących wiedzę i kompetencje nauczycieli
•   3600 godz. przeprowadzonych zajęć pozalekcyjnych (4 grupy uczniów z każdej
    z 30 szkół po 30 godzin)
•   120 scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TI wypracowanych przez nauczycieli
•   120 zasobów edukacyjnych w formie elektronicznej lub innej wypracowanych
    przez nauczycieli i uczniów

Efekty miękkie projektu:
•    nabycie umiejętności wypowiadania się, komunikacja niewerbalna
•    nabycie umiejętności organizowania wystąpień publicznych (autoprezentacja)
•    wzrost wiedzy z zakresu orientacji oraz poradnictwa zawodowego w
     wybranych krajach UE
•    wzrost umiejętności zawodowych
•    umiejętność analizy informacji
•    umiejętność krytycznej oceny, selekcji, porządkowanie oraz przekształcanie
    informacji w wiedzę z wykorzystaniem TI
•    podnoszenie poziomu swojej wiedzy i umiejętności do kształtowania
    wybranych cech osobowościowych
•    poprawa samooceny uczestników szkolenia
•    nabycie umiejętności samokształcenia, doskonalenia
•    nabycie umiejętności pracy w zespole lub pracy indywidualnej
•    umiejętność sporządzania dokumentów (np. CV)

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich jest beneficjentem projektu. Uczniowie uczestniczą w 8 zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright 2019 CKZiU Strzelce Opolskie.