Nauczyciele

Dyrektor szkoły: mgr Halina Kajstura
Wicedyrektor: mgr Mirosława Stańczak
Wicedyrektor: mgr Adriana Kraik
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Zbigniew Wróbel

Nauczyciele:

 Bem Edyta - Nauczyciel religii
 Biernat Magdalena - Nauczyciel języka angielskiego
 Buszman Marcin - Nauczyciel przedmiotów branży mechanicznej
 Czech Beata - Nauczyciel języka niemieckiego
 Dalibóg Anna - Nauczyciel bibliotekarz
 Drabik Joanna - Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Dyja Dominika - Nauczyciel języka angielskiego
 Fait Kamila - Nauczyciel wychowania fizycznego
 Frączek Sławomir - Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 Furman Bogusław - Nauczyciel wychowania fizycznego
 Gabriel Bogumiła - Nauczyciel biologii
 Gebauer Maria - Nauczyciel przedmiotów branży elektrycznej
 Góra - Olszewska Joanna - Pedagog szkolny, doradca zawodowy
 Grondes Krystian - Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych
 Grzesińska Anna - Nauczyciel języka niemieckiego i prawa
 Gulba Stanisław - Nauczyciel języka angielskiego
 Hurek Patrycja - Nauczyciel języka angielskiego
 Imiełowski Dawid - Nauczyciel przedmiotów branży mechanicznej
 Jadowska Ewelina - Nauczyciel języka niemieckiego
 Jadowski Andrzej - Nauczyciel historii
 Jasiński Ryszard - Nauczyciel wychowania fizycznego
 Kajstura Halina - Dyrektor, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Kalisz Krzysztof - Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i informatycznych
 Kała Adam - Nauczyciel religii
 Kasielska Beata - Nauczyciel języka polskiego
 Kędzierski Wiesław - Nauczyciel przedmiotów branży elektrycznej
 Kirstein Małgorzata - Nauczyciel wychowania fizycznego
 Klama Beata - Nauczyciel matematyki
 Koziołek Izabela - Nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego
 Kozłowska Agnieszka - Nauczyciel języka angielskiego
 Kraik Adriana - Zastępca dyrektora, nauczyciel matematyki i przedmiotów informatycznych
 Krępa - Stefanik Katarzyna - Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych
 Krukowska Katarzyna - Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Kurowska Marta - Nauczyciel języka niemieckiego
 Łukasik Grzegorz - Nauczyciel przedmiotów informatycznych
 Mainka Anna - Pedagog szkolny
 Majkowski Wojciech - Nauczyciel historii i przedmiotów informatycznych
 Malczyk Danuta - Nauczyciel języka polskiego
 Malisz Kazimiera - Nauczyciel fizyki
 Mazurek Renata - Nauczyciel języka polskiego
 Mendel Jolanta - Nauczyciel geografii
 Miś Sabina - Nauczyciel języka niemieckiego
 Mrowczyk Wioletta - Nauczyciel bibliotekarz
 Nocoń Ewa - Nauczyciel religii
 Obstoj Alina - Nauczyciel języka polskiego
 Pach- Betge Sabina - Nauczyciel języka angielskiego
 Paździor Daniel - Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 Piechaczek Aleksandra - Nauczyciel języka niemieckiego
 Fiipczak Agnieszka - Nauczyciel języka polskiego
 Porębny Andrzej - nauczyciel wychowania fizycznego
 Puda Ewa - Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Rosiński Marek - Nauczyciel historii i przysposobienia obronnego
 Schafer Joanna - Nauczyciel języka niemieckiego
 Sewruk Anna - Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Smoliński Jan - Nauczyciel przedmiotów branży mechanicznej
 Stańczak Eligiusz - Nauczyciel geografii
 Stańczak Mirosława - Zastępca dyrektora, nauczyciel historii, geografii, przedsiębiorczości
 Straszewska Romana - Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Szmigielska Gabriela - Nauczyciel matematyki
 Szostok Piotr - Nauczyciel przedmiotów branży mechanicznej
 Szymanek Andrzej - Nauczyciel przedmiotów branży spedycyjnej
 Szymaniec Izabela - Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Szymaniec Leszek - Nauczyciel matematyki
 Tacica Małgorzata - Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych
 Tudyka Sonia - Nauczyciel przedmiotów branży fryzjerskiej
 Uchańska - Łukasik Katarzyna - Nauczyciel fizyki
  Wilde-Zdobylak MonikaNauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
 Wnuk - Cejzik Aleksandra - Nauczyciel chemii i przedmiotów ekonomicznych
 Wróbel Zbigniew - Kierownik Pracowni Zajęć Praktycznych, nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 
Pracownicy administracji:

 Ploch Bernadeta
 Mikołajczyk Katarzyna
 Bzumowska Marta
 Wróbel Urszula
 Kołodziej Marek
 Niewczas Andrzej