Oferta

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy następujące klasy pierwsze:

Technikum w zawodach:

technik mechatronik - klasa patronacka "Kronospan"
technik elektryk
technik elektronik - klasa wojskowa
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
technik spedytor
technik logistyk - klasa penitencjarna
technik ekonomista - klasa policyjno -prawna
technik rachunkowości  Nowość!!!
technik handlowiec
technik organizacji turystyki
technik hotelarstwa z odnową biologiczną i kosmetologią Nowość!!!
technik pojazdów samochodowych  Nowość!!!
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik mechanik - klasa strażacka

Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia)


Zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych w zawodach:

    ślusarz
    operator obrabiarek skrawających

Zajęcia praktyczne w zakładach pracy w zawodach:

    magazynier - logistyk
    stolarz
    sprzedawca
    murarz
    fryzjer
    ślusarz
    magazynier - logistyk
    kucharz
    dekarz
    piekarz
    elektryk
    mechanik pojazdów samochodowych
    operator obrabiarek skrawających
    inne zawody .

 


Technik ekonomista- klasa policyjna

Nauczysz się:

       - planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
       -  obliczania podatków
       -prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
       - prowadzenia rachunkowości
      - wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność

 
Ponadto będziesz miał/miała  zajęcia specyficzne dla służby policyjnej:

        musztrę wojskową
        zajęcia na siłowni
        naukę pływania
        elementy samoobrony
        ratownictwo medyczne
        szkolenie strzeleckie

Po ukończeniu nauki znajdziesz więc pracę w:

    banku,
    urzędzie,
    biurze rachunkowym
     w firmach prywatnych
    w dziale księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, analiz czy sekretariacie.

Będziesz mógł również:

        założyć własną działalność gospodarczą,
        kontynuować naukę na wyższych studiach
        zdobyć nowy zawód na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kurdach Zawodowych m.in. w zakresie prowadzenia działalności handlowej, obsługi klientów i kontrahentów.

 


 
Technik hotelarstwa   

Hotelarstwo jest coraz to bardziej znaczącą dziedzina gospodarki, dzięki czemu powstaje coraz to więcej hoteli, które szukają wykwalifikowanego personelu.
Podczas   lat nauki uczeń zdobędzie wiedzę
w zakresie:
-   Obsługi gości hotelowych w języku Polskim jak i obcym
-   Przyjmowania rezerwacji i potwierdzenia jej
-   Rozliczenia gości po zakończeniu pobytu w hotelu
-   Nauczy się obsługiwać nowoczesne urządzenia biurowe
-   Nawiązywania nowych kontaktów z kontrahentami

Cykl kształcenia w ciągu 4 lat nauki obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne i praktyki zawodowe w różnych hotelach w kraju jak i za granicą , dzięki którym uczniowie poznają specyfikę tego zawodu na różnych stanowiskach.
Uczeń ma możliwość zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi, co ułatwi mu kontakt z gośćmi z zagranicy lub kontrahentami. Ponadto ułatwi to też znalezienie dobrze płatnej pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

Po zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły uczeń zdobywa certyfikat potwierdzający kwalifikację w zawodzie i tytuł  – TECHNIK HOTELARSTWA .

Po zdobyciu technika można kontynuować naukę na wyższych uczelniach na kierunku hotelarstwa, turystyki lub ekonomii.

Po szkole możliwa jest także praca w takich miejscach jak: hotele, pensjonaty, uzdrowiska, schroniska. Ponadto ma się możliwość założenia własnej działalności gospodarczej związanej z świadczeniem usług noclegowych.

 
Technik mechanik - klasa strażacka   

Technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniem na rynku pracy. W naszej szkole nauczymy Cię projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych wykorzystywanych w pożarnictwie i nie tylko – produkcji oraz serwisowania maszyn i urządzeń wytwórczych – technik wytwarzania różnych maszyn i urządzeń – obsługi  i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie . Dodatkowo poznasz programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej z wykorzystaniem sprzętu ,urządzeń i technik pożarniczych w praktyce. Poznasz również – musztrę i ceremoniał pożarniczy , regulaminy oraz BHP w strażach pożarnych i zasady zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dajemy Ci możliwość udziału w Olimpiadzie Edukacja pożarnicza , Wiedzy Technicznej , zawodach sportowych oraz w dodatkowych zajęciach i projektach edukacyjnych.

Po ukończeniu nauki możesz ubiegać się o przyjęcie do jednostek straży Państwowej Straży Pożarniczej lub kontynuować naukę w Szkole Aspirantów PSP czy Głównej Służby Pożarniczej.

Kwalifikacje w zawodzie technik mechanik

- Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
- Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 
 
Technik pojazdów samochodowych

  Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
•    stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
•    zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
•    salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
•    przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
•    przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
•    firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.


 
Technik żywienia i usług gastronomicznych

  Pokażemy Ci jak założyć, prowadzić i zarządzać własną działalnością gastronomiczną bez potrzeby „kuchennych rewolucji”. Nauczymy Cię sporządzać potrawy i napoje zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, a także obsługiwać nowoczesny sprzęt gastronomiczny oraz zorganizować i przygotować różnorodne imprezy okolicznościowe np. wesela, bankiety.  Przeszkolimy Cię w zakresie m.in. prawidłowego i estetycznego podawania dań, kultury obsługi konsumenta oraz projektowania i aranżowania wnętrza sal konsumpcyjnych.

Oferujemy naukę w nowych, w pełni wyposażonych pracowniach gastronomicznych, praktykę w restauracjach w kraju i zagranicą oraz możliwość udziału w dodatkowych kursach np. kurs barmański.

Absolwenci naszej szkoły mogą podjąć pracę w restauracjach, w hotelach, na promach i statkach,  firmach cateringowych, pensjonatach oraz założyć własny lokal gastronomiczny.

Po zdaniu matury możesz również kontynuować naukę na studiach wyższych.

Dajemy Ci szansę udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, konkursie Młody Kreator Sztuki Kulinarnej, Mistrzostwach Polski Kelnerów „Junior Waiter” oraz w dodatkowych zajęciach i projektach edukacyjnych. Nasi gastronomicy osiągają również bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych.

Kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

    Sporządzanie potraw i napojów
    Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 
 
Technik mechatronik

Mechatronika jest dziedziną nauki i techniki, zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki i informatyki.  Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi.

W naszej szkole, w nowoczesnej pracowni mechatroniki nauczymy Cię projektowania,  konstruowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. Pokażemy Ci również jak diagnozować i naprawiać urządzenia i systemy machatroniczne. Będziesz potrafił analizować sporządzać i opracowywać dokumentacje techniczną z zakresu mechatroniki. Swoją wiedzę będziesz mógł uzupełnić w czasie praktyki zawodowej w zewnętrznych firmach.

W dobie rozwoju techniki, specjaliści tej dziedziny są często poszukiwani na rynku pracy. Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach konstruktora, technologa, kierownika działu obsługi i napraw, serwisanta, diagnosty np. w nowoczesnym zakładzie przemysłowym, zakładzie przemysłu spożywczego, zakładzie energetycznym, przedsiębiorstwie produkującym nowoczesne urządzenia techniczne.

Dajemy Ci możliwość udziału w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, Ogólnopolskim Turnieju Motoryzacyjnym, zawodach sportowych oraz w dodatkowych zajęciach i projektach edukacyjnych.
 
Technik elektronik - klasa wojskowa    
Podczas 4 lat w technikum nauczysz się montażu, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych. W nowych pracowniach pokażemy, jak posługiwać się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych.

W klasie wojskowej zdobędziesz dodatkową wiedzę z zakresu elektroniki wojskowej. Oferujemy ponadto zajęcia z topografii wojskowej, terenoznawstwa, musztry, taktyki, szkolenie strzeleckie, zajęcia z samoobrony, naukę pływania, obóz kondycyjny.

W klasie III będziesz mógł  nabyć nowe doświadczenie podczas miesięcznej praktyki zawodowej.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach elektronicznej, elektrycznej i mechatronicznej.

Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę lub kontynuować naukę na studiach wyższych, np. Wojskowej Akademii Technicznej.
Oferujemy Ci również możliwość dalszego rozwoju i zdobycia nowego zawodu na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

 

Technik elektryk

Dobry elektryk zawsze będzie miał pracę.  Bez prądu prawie nic nie działa.

W naszej szkole nauczymy Cię montować i uruchamiać  maszyny, urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej oraz projektować i wykonywać instalacje elektryczne. Pokażemy Ci jak  lokalizować  i usuwać uszkodzenia maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz oceniać ich stan techniczny. W nowej pracowni elektrycznej przeszkolimy Cię w zakresie bezpiecznego posługiwania prądem i urządzeniami elektrycznymi.

W czasie praktyki zawodowej zdobędziesz dodatkowe umiejętności praktyczne i uprawnienia.

Po ukończeniu technikum w tym zawodzie będziesz mógł podjąć pracę w firmach wykonujących instalacje elektryczne, zakładach energetycznych, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz podjąć własną działalność gospodarczą.

Po zdaniu matury możesz również kontynuować naukę na studiach wyższych.

Dajemy Ci możliwość udziału w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, zawodach sportowych oraz w dodatkowych zajęciach i projektach edukacyjnych połączonych z wyjazdami i praktykami zagranicznymi.

Uczestniczymy w wielu projektach unijnych m.in. „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej”, „E-szkoła”, „Comenius Regio”, „Leonardo da Vinci”.
 

 
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  

Kwalifikacje w zawodzie:
1.    AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.
2.    AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Podczasnauki w technikum nauczysz się: przygotowywać i opracowywać do procesu drukowania różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym, przygotowywać materiały do publikacji na stronach www, użytkować urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligraficznych.
W klasie II i III będziesz mógł nabyć nowe doświadczenie podczas dwutygodniowych praktyk zawodowych w drukarniach oraz firmach zajmujących się przygotowywaniem materiałów reklamowych i publikacji.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach cyfrowych procesów graficznych. Każdy uczeń ma do swojej dyspozycji kompletnie wyposażone stanowisko pracy. Pracownie zostały utworzone w celu nauki uczniów projektowania oraz edycji grafiki komputerowej przy użyciu nowoczesnych narzędzi. Stanowiska są wyposażone w profesjonalne oprogramowanie do grafiki i multimediów Adobe Master Collection CS6 PL, w system do obsługi realizowanych zleceń w firmach poligraficznych, agencjach reklamowych, drukarniach - Poligraf oraz program wspomagający wykonywanie impozycji (montażu elektronicznego) plików typu PDF – Impozycjoner, który służy  o montażu akcydensów oraz publikacji wielostronicowych. Stanowiska są również wyposażone   kolorowe drukarki laserowe, tablety graficzne i skanery. Do dyspozycji uczniów jest również pracownia druku cyfrowego i obróbki wykończeniowej druków.

Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę m.in. w drukarniach, wydawnictwach, agencjach reklamowych, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej. Zaletą tego zawodu jest możliwość pracy zdalnej poza siedzibą firmy.
Możesz kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunkach związanych z grafiką, multimediami, drukiem cyfrowym i poligrafią.

Oferujemy Ci również możliwość dalszego rozwoju na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.


 
Technik logistyk - klasa penitencjarna   

Logistyk jest zawodem uznanym, dobrze płatnym i z dużą przyszłością. Jest jednym
z najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym.
Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwym czasie, na właściwe miejsce. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.
Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. Technik logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, magazynem, dystrybucją, środowiskiem, przeprowadzać akcje ewakuacyjne w sytuacjach kryzysowych, dbać o zaopatrzenie np. wojska,policji, zakładów karnych.


Do typowych miejsc pracy dla technika logistyka należą:
firmy transportowo-spedycyjne, firmy kurierskie, centra magazynowe i logistyczne, przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne, handlowe, usługowe, terminale przeładunkowe, wojsko, zakłady karne, szpitale, policja, urzędy gminne, powiatowe, wojewódzkie. Można również prowadzić własną firmę lub kontynuować naukę na studiach na kierunkach związanych z logistyką.

Drogi Gimnazjalisto!
Technikum w zawodzie technik logistyk oferuje Ci uzyskanie trzech specjalizacji zawodowych:
1.    Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, w ramach której nabędziesz umiejętności:
- zarządzania zapasami,
- planowania z produkcji i dystrybucji,
- magazynowania,
2.    Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. W ramach tej specjalizacji nabędziesz umiejętności:
- organizowania i monitorowania procesów transportowych,
- dobierania środków technicznych i technologii przeładunkowych,
- sporządzania dokumentacji transportowej,
3.    Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. W ramach tej specjalizacji nabędziesz umiejętności:
- planowania i organizowania prac związanych z logistyką w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,
- zarządzania gospodarką odpadami – ekologistyką,
- zasad logistycznej obsługi imprez masowych,
- planowania zadań logistyki miejskiej.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w czasie kształcenia w technikum w zawodzie technik logistyk zajęcia zostaną poszerzone o specjalność   – logistyka służby więziennej. Odbywać się będą zajęcia z musztry, szkolenie strzeleckie, nauka pływania, wyjazdy na obozy kondycyjne. Uczniowie będą wyjeżdżać na wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy, uczestniczyć w zajęciach warsztatowych w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu oraz zapoznają się z uprawnieniami, obowiązkami i prawami funkcjonariuszy służb więziennych w czasie zajęć z funkcjonariuszami Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

 
Technik spedytor

Zamawiasz rzeczy przez Internet ? Pewnie tak. Bez firmy kurierskiej oraz spedytora tak szybko by do Ciebie nie dotarły. Spedytor zajmuje się między innymi organizacją transportu ładunków.

W naszej szkole nauczymy Cię planować i organizować przewóz ładunków zwykłych i ponadgabarytowych oraz wypełniać dokumentację transportową. Pokażemy Ci jak kalkulować ceny usług oraz prowadzić rozliczenia z klientami krajowymi i zagranicznymi.

Przeszkolimy Cię w monitorowaniu procesów transportowo – spedycyjnych oraz obsłudze systemów i urządzeń spedycyjnych np. czytniki kodów QR, technologia RFID. W czasie praktyki zawodowej będziesz mógł uczestniczyć w nadzorowaniu transportu ładunków samochodami i koleją.

Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w firmach transportowych, centrach logistycznych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach handlowych zaopatrujących sklepy.

Po zdaniu matury możesz również kontynuować naukę na studiach wyższych.

Dajemy Ci możliwość udziału w Olimpiadzie Logistycznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, zawodach sportowych oraz w dodatkowych zajęciach i projektach edukacyjnych połączonych z wyjazdami i praktykami zagranicznymi.

Uczestniczymy w wielu projektach unijnych m.in. „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej”, „E-szkoła”, „Comenius Regio”, „Leonardo da Vinci”.

Nasi spedytorzy osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych.

Kwalifikacje w zawodzie technik spedytor  

    Organizacja i nadzorowanie transportu
    Obsługa klientów i kontrahentów
 


Technik handlowiec

Zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy, dający bardzo rozległą wiedzę i praktyczne umiejętności na wielu polach.

Nauczymy Cię jak organizować dostawy towarów, przygotowywać towary do sprzedaży oraz prowadzić dokumentację rozliczeniową. Przeszkolimy Cię w obsłudze klienta i prowadzeniu rozmów sprzedażowych oraz skutecznych negocjacji.

Pokażemy jak efektywnie prowadzić działania reklamowe i marketingowe. Przygotujemy Cię do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie handlu.

Nasi absolwenci mogą być zatrudnieni w hurtowniach, magazynach, sklepach przedsiębiorstwach handlowo-usługowych oraz prowadzić  własną firmę handlową.

Po zdaniu matury możesz również kontynuować naukę na studiach wyższych.

Dajemy Ci szansę udziału w Olimpiadzie Ekonomicznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich oraz w dodatkowych zajęciach i projektach edukacyjnych.

Uczestniczymy w wielu projektach unijnych m.in. „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej”, „E-szkoła”, „Comenius Regio”, „Leonardo da Vinci”.

Kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec  

    Prowadzenie sprzedaży
    Prowadzenie działalności handlowej


Technik obsługi turystycznej

„Podróże kształcą” – brzmi powiedzenie. A my kształcimy w zakresie podróży.

Nauczymy Cię j założyć i prowadzić działalność turystyczną. Pokażemy jak prawidłowo zaplanować i zorganizować imprezy i usługi turystyczne krajowe i zagraniczne w postaci np. wycieczek, wczasów, konferencji. Przeszkolimy Cię w zakresie obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych. Będziesz umiał również obliczać koszty imprez i prowadzić ich rozliczenia.

Nauczysz się obsługi specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w działalności turystycznej. Swoją wiedzę będziesz mógł doskonalić podczas praktyki zawodowej w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach.

Nasi absolwenci mogą podjąć pracę w biurach podróży, agencjach i ośrodkach informacji turystycznej, własnym biurze podróży, ośrodkach wypoczynkowych, parkach i centrach rozrywki, liniach lotniczych zajmujących się organizacją lotów czarterowych na zamówienia biur podróży.

Dajemy Ci możliwość udziału w wycieczkach krajowych i zagranicznych,  zawodach sportowych oraz w dodatkowych zajęciach i projektach edukacyjnych połączonych z wyjazdami i praktykami zagranicznymi.

Uczestniczymy w wielu projektach unijnych m.in. „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej”, „E-szkoła”, „Comenius Regio”, „Leonardo da Vinci”.
 

Kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej

- Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

- Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych