Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Terminarz rekrutacji  do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Strzelcach Opolskich

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej wraz z dokumentami
od 13 maja 2019 r.
do 21czerwca 2019 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
od 21 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
11lipca 2019 r.
Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, i ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
od 11lipca 2019 r.
do 15lipca 2019 r
do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
16 lipca 2019 r.godz. 12.00
Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi miejscami.
do  16 lipca  2019 r.