Branżowa Szkoła I stopnia

Oferujemy zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych w zawodach:

    ślusarz
    operator obrabiarek skrawających

Zajęcia praktyczne w zakładach pracy w zawodach:

    stolarz
    sprzedawca

Czytaj więcej

Technik logistyk - klasa penitencjarna

Jest jednym z najnowocześniejszych i dobrze płatnych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Głównymi partnerami dla logistyków są wojsko, policja, przemysł, budownictwo, handel, transport, telekomunikacja a także służba więzienna.

Czytaj więcej

Technik rachunkowości

Nauczysz się:
• zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych
• obliczać wynagrodzenia
• sporządzać sprawozdania finansowe
• przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej

Czytaj więcej

Technik pojazdów samochodowych

To zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Czytaj więcej

Technik hotelarstwa z odnową biologiczną i kosmetologią

 W czasie nauki w technikum nauczysz się obsługi klienta w zakładach świadczących usługi noclegowe, meldowania i rozliczania gości oraz wszelkich usług związanych z jego pobytem. Nauczysz się organizacji i prowadzenia punktów noclegowych, zawierania umów z kontrahentami, prowadzenia recepcji hotelowej.

Czytaj więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Pokażemy Ci jak założyć, prowadzić i zarządzać własną działalność gastronomiczną bez potrzeby „kuchennych rewolucji”. W czasie czterech lat nauki w technikum  Nauczymy Cię sporządzać potrawy i napoje zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, a także obsługiwać nowoczesny sprzęt gastronomiczny oraz zorganizować i przygotować różnorodne imprezy okolicznościowe np. wesela, bankiety.

Czytaj więcej

Technik elektronik - klasa wojskowa

Podczas nauki  w technikum nauczysz się montażu, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych. W nowych pracowniach pokażemy, jak posługiwać się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych.

Czytaj więcej

Technik organizacji turystyki

Nauczysz się, jak założyć i prowadzić działalność turystyczną, jak prawidłowo zaplanować i zorganizować imprezy i usługi turystyczne, Nauczysz się planowania trasy, dokonywania rezerwacji w hotelach, organizowania lub sprzedawania wyjazdów służbowych lub urlopowych.

Czytaj więcej

Technik mechanik - klasa strażacka

Technik mechanik jest zawodem bardzo cenionym i poszukiwanym na rynku - zwłaszcza osoby potrafiące obsługiwać maszyny CNC. Wybierając naukę w tym zawodzie będziesz uczył się użytkowania obrabiarek skrawających. Zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi konwencjonalnych obrabiarek skrawających takich jak: tokarki, frezarki itp. Ale także obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

Czytaj więcej

Technik elektryk

Nauczymy Cię montować i uruchamiać maszyny, urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej oraz projektować i wykonywać instalacje elektryczne.
Pokażemy Ci jak lokalizować i usuwać uszkodzenia maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz oceniać ich stan techniczny.

Czytaj więcej

Technik handlowiec

Przeszkolimy Cię w obsłudze klienta i prowadzeniu rozmów sprzedażowych oraz skutecznych negocjacji. Nauczymy Cię zasad merchandisingu (zarządzania wnętrzem, produktem), zawierania umów handlowych, prowadzenia rozliczeń i załatwiania reklamacji.

Czytaj więcej

Technik spedytor

Przygotowując do pracy spedytora nauczymy Cię jak:
• dobrać pojazd do przewożonego ładunku
• rozróżniać ładunki i ich oznaczenia
• przygotować i zorganizować transport ładunków pojazdem, pociągiem, samolotem i statkiem

Czytaj więcej

Technik mechatronik

Podczas nauki w technikum nauczymy Cię projektowania, konstruowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. Pokażemy, jak diagnozować i naprawiać urządzenia i systemy mechatroniczne. Będziesz potrafił analizować sporządzać i opracowywać dokumentacje techniczną z zakresu mechatroniki.

Czytaj więcej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Nauczymy Cię, jak projektować książki i inne publikacje tak aby były atrakcyjne dla czytelnika. Dobrze zaprojektowana książka może być dziełem sztuki, które będzie budziło podziw. Nauczysz się obróbki zdjęć - tworzenia fotomontaży, nauczymy Cię projektować logo i inne symbole. Poznasz tajniki pracy z grafiką i tekstem.

Czytaj więcej