Technik mechatronik

Podczas nauki w technikum nauczymy Cię projektowania, konstruowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. Pokażemy, jak diagnozować i naprawiać urządzenia i systemy mechatroniczne. Będziesz potrafił analizować sporządzać i opracowywać dokumentacje techniczną z zakresu mechatroniki.

Nabędziesz nowe doświadczenia podczas praktyki zawodowej w zakładach produkcyjnych.
Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć laboratoryjnych na najwyższym poziomie.
Technik mechatronik jest klasą patronacką firmy „Kronospan”. Na terenie zakładu prowadzone są zajęcia, a dla uczniów osiągających najlepsze wyniki, firma funduje stypendia.

Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, firmach zajmujących się programowaniem sterowników przemysłowych PLC i CNC lub kontynuować naukę na studiach w wyższych uczelniach technicznych np. Politechnika Opolska, Politechnika Śląska.

Oferujemy również możliwość dalszego rozwoju i zdobycia nowego zawodu na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.