Technik rachunkowości

Nauczysz się:
• zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych
• obliczać wynagrodzenia
• sporządzać sprawozdania finansowe
• przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej


• sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące
rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.


Po ukończeniu nauki znajdziesz pracę w:
• biurach rachunkowych,
• księgowości,
• bankach,
• instytucjach finansowych,
• kancelariach doradczych i audytorskich,
• w firmach prywatnych


Będziesz mógł również:
• założyć własną działalność gospodarczą,
• kontynuować naukę na studiach wyższych
• zdobyć nowy zawód na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych
m.in. w zakresie prowadzenia dokumentacji, prowadzenie
spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej.