Technik spedytor

Przygotowując do pracy spedytora nauczymy Cię jak:
• dobrać pojazd do przewożonego ładunku
• rozróżniać ładunki i ich oznaczenia
• przygotować i zorganizować transport ładunków pojazdem, pociągiem, samolotem i statkiem

• sporządzać dokumenty transportowe
• rozliczać kierowców z czasu pracy
• negocjować stawki za przewóz ładunków
• organizować pracę w magazynie
• wybrać odpowiednią firmę transportową
• zastosować prawo w spedycji


Nowe umiejętności będziesz mógł nabyć podczas praktyk zawodowych w firmach transportowo-spedycyjnych np. FM Logistic, PORJOT, PIOMAR, TRANSANNABERG.
To nie wszystko. Poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności podczas zajęć warsztatowych ze specjalistami z branży spedycyjno-transportowej oraz wycieczek dydaktycznych m.in. do FM Logistic, Śląskiego Centrum Logistycznego czy do LKW Walter (Austria).

W ostatniej klasie organizujemy spotkania z przyszłymi pracodawcami.

Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w firmach transportowych, centrach logistycznych, magazynach lub kontynuować naukę na studiach wyższych.