Technik logistyk - klasa penitencjarna

Jest jednym z najnowocześniejszych i dobrze płatnych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Głównymi partnerami dla logistyków są wojsko, policja, przemysł, budownictwo, handel, transport, telekomunikacja a także służba więzienna.

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług logistycznych związanych
z transportem lotniczym, drogowym, kolejowym, magazynowaniem, spedycją i przepływem towarów.

Logistyka jest to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. Logistyka zajmuje się również transportem miejskim, gospodarką odpadami, organizacją imprez masowych.


Nauczymy Cię jak:
• zarządzać produkcją i transportem,
• organizować pracę w magazynie,
• monitorować dystrybucję,
• wykonywać zadania systemu obsługi miast
• dbać o zaopatrzenie np. wojska, policji, zakładów karnych.

W klasie mundurowej dodatkowymi zajęciami są: musztra, samoobrona, ratownictwo medyczne, zajęcia na basenie.