Konkurs „Mój przepis na domowy chleb"

Zarząd Powiatu Strzeleckiego zapraszamy wszystkich Mieszkańców powiatu strzeleckiego do udziału w Konkursie „MÓJ PRZEPIS NA DOMOWY CHLEB”. Czekają SUPER nagrody!

Ten najpyszniejszy - własny, domowy, z chrupiącą skórką, pachnący... Chleb z powiatu strzeleckiego, nie z bloga kulinarnego czy książki kucharskiej. Do przepisu dołącz zdjęcie.
Na posiedzenie kapituły konkursu - o dacie poinformujemy - trzeba będzie upieczony chleb dostarczyć do Strzeleckiego Starostwa.

Czytaj więcej

Ubezpieczenie uczniów

Na Rok Szkolny  2021/2022 Rada Rodziców CKZiU wybrała ofertę grupowego ubezpieczenie NNW uczniów w InterRisk.
Wybrane zostało  6  wariantów ubezpieczenia NNW 
za składkę 50 zł,70 zł oraz 100 zł  oraz 55 zł ,75 zł oraz 105 zł  z OC praktyk .Ubezpieczenie działa 24/H  na całym świecie tj. w domu, szkole i poza nią ,na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach

Ubezpieczenie działa od 01.09.2021 do 31.08.2022 .

Wariant ubezpieczenia można wykupić poprzez link umieszczony w Polisie wirtualnej załączenik).

Akcja integracja

W czwartek i piątek 9 i 10 września klasy pierwsze porwane zostały w wir integracyjnych zabaw sportowo - logicznych zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski CKZiU. Podczas gry „Akcja:  Integracja” uczniowie rywalizowali w trzech konkurencjach.

Czytaj więcej

800 800 605 całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów „Pomagamy”

Od 6 września 2021 r. działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież oraz rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.
Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Celem infolinii jest profilaktyka problemów dzieci i młodzieży, w tym następstw izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem epidemii COVID-19.

Czytaj więcej

Uwaga słuchacze LO dla Dorosłych

TERMIN I ZJAZDU DLA SEMESTRU 5

Termin pierwszego zjazdu dla semestru 5 klasy III publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych odbędzie się w dniach 3-4.09.2021. Szczegółowy plan konsultacji dla semestru 5 zostanie zamieszczony na stronie www 31 sierpnia.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - Bezpłatne

Od września 2021 proponujemy następujące bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań - odpowiednik zawodu kucharz na poziomie Branżowej Szkoły I-go stopnia

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych - cukiernik

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających - operator obrabiarek skrawających

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych 

 

Czytaj więcej

Uwaga rodzice kandydatów do klasy I

W przypadku braku możliwości wykonania badań lekarskich do dnia 30 lipca 2021r. rodzice(prawni opiekunowie)  zobowiązani są do złożenia oświadczenia zobowiązującego się do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego w terminie do 24 września 2021r.

Oświadczenie należy złożyć do 30 lipca 2021 w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres sekretariat@ckziu-strzelce.pl

Wzór oświadczenia

Informacja dla kandydatów do klasy I

Do 30 lipca 2021r do godz. 15:00 należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone wcześniej) oraz zaświadczenie lekarskie zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia  zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. 

 Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.