Uwaga rodzice i uczniowie!

Na podstawie  rozporządzenia MEN z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 1870)  w okresie 24.10 -8.11.2020 CKZiU przechodzi w całości na zdalne nauczanie, co oznacza że wszystkie lekcje będą prowadzone zdalnie.

W związku z powyższym:

Czytaj więcej

EUVocationalSkills

Kształcenie i szkolenie zawodowe pozwala ludziom na zdobywanie wiedzy💡, umiejętności i kompetencji niezbędnych do osiągania sukcesów w pracy. 

Obecnie co najmniej 85% miejsc pracy w UE wymaga określonego poziomu umiejętności cyfrowych. Czy masz kompetencje potrzebne, aby osiągnąć sukces? Chcesz odkryć swój talent? #DiscoverYourTalent

Rozpocznij swoją podróż, dokonaj swojego wyboru. 

Weź udział w tygodniu #EUVocationalSkills w swoim regionie  

👉 https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/node_pl

Projekt Adama w finale Ogólnopolskiego Konkursu Naukowego Explory 2020!!!

16 października 2020 odbył się odwołany w marcu Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory – REX WROCŁAW online, do którego już w lutym 2020r. zakwalifikowali się uczniowie z klasy 2 Pam: Adam Bajorek i Łukasz Ploch.

Adam prezentował  projekt „Water Recovery System”, a Łukasz projekt „Poradnik jak dbać o środowisko, czyli mobilna aplikacja „Eco For Me””. Wieczorem 16 października, ogłoszono finalistów REX WROCŁAW, a wśród nich ucznia CKZiU Adama Bajorka!

 

Czytaj więcej

Logistyka jest ciągle obecna

Dzięki dodatkowym środkom Powiatu Strzeleckiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego udało się z części magazynowej warsztatów szkolnych utworzyć pracownię logistyki. Nowa pracownia rozwiązuje trudności lokalowe będące konsekwencją dużego zainteresowania młodzieży nauką w CKZiU Strzelce Opolskie.

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie,

Za nami wakacje, czas zasłużonego odpoczynku dla młodzieży, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Przed nami kolejny rok szkolny. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej rozpoczynamy naukę 1 września 2020 roku w stacjonarny sposób. Jesteśmy wszyscy bogatsi o pół roku zdalnego nauczania, ale teraz wracamy do szkoły.

Spotykamy się wg następującego harmonogramu:

Klasy 1

Klasy 2-4

Czytaj więcej

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczna inicjatywa Komisji Europejskiej związana z podniesieniem świadomości korzyści płynących z kształcenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (VET). Mottem inicjatywy jest Discover Your Talent!

Czytaj więcej

Badania lekarskie

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni
Przypominamy, że do 18 sierpnia 2020r. należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie orzekające o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie  syna/córki.
Osoby, które nie zdążą z różnych powodów w w/w terminie dostarczyć zaświadczenia, są zobowiązane złożyć w szkole oświadczenie (wzór oświadczenia).

Egzaminy maturalne poprawkowe

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:

Czytaj więcej

Pilny komunikat z MEN

Dyrektorzy Branżowych Szkół I stopnia

 Szanowni Państwo Dyrektorzy !

informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Czytaj więcej