Informacja

Informujemy, że w wigilię 24 grudnia 2020 (czwartek)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Strzelcach Opolskich

będzie nieczynne.

Graficy w Finale V Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego!

Z przyjemnością informujemy, że Patrycja Sobawa, Sylwia Flasz i Martyna Czekała zakwalifikowały się
do Finału V Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego organizowanego przez Politechnikę Warszawską. Finał odbędzie się w połowie marca w Gmachu Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Uczennice powalczą o indeksy na Wydziale Inżynierii Produkcji PW.

Grzegorz Łukasik

Zaproszenie do PPP w Strzelcach Opolskich

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich  zaprasza do kontaktu i skorzystania z porady terapeutycznej lub wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich, która jest czynna codziennie od 8.00-16.30.

Czytaj więcej

Nowy wzór deklaracji maturalnej

Absolwenci, którzy składają deklarację po 1 stycznia 2021r. wypełniają nowe druki deklaracji.

Wzór deklaracji - Wariant A - deklaracja dla uczniów, absolwentów technikum i liceum - deklarację należy złożyć do 8 lutego 2021r do dyrektora szkoły

Wzór deklaracji - Wariant B- deklaracja dla absolwentów liceum profilowanego, absolwentów szkół zlikwidowanych, absolwentów, którzy ukończyli szkołę przed 2005 r. - deklarację należy złożyć do 15 stycznia 2021r do dyrektora OKE

GRATULUJEMY

Dorocie Panek - uczennicy klasy 4 Tse

Martynie Ludwig - uczennicy klasy 3 fw3

 Przyznania stypendium programu „Wspieramy najlepszych III”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Opolu z funduszy unijnych.

                                                                             SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

Ustny egzamin maturalny w 2021r.

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który

Czytaj więcej

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Stowarzyszenie SURSUM CORDA na podstawie umowy z Powiatem Strzeleckim realizuje zadanie polegające na świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r. W ramach zadania stowarzyszenie prowadzi również szereg działań za zakresu edukacji prawnej.

e-informator 1- Jak radzić sobie z pismami urzędowymi?

e-informator 2 - Podstawowe zasady zawierania umów.

e- informator 3 - Odpowiedzialność za czyny zabronione wśród nieletnich.

Językowi "Zawodowi zawodowcy"

Z ogromną radością informujemy, iż WSZYSCY  uczestnicy kursu językowego Business English zdali egzamin i wkrótce otrzymają międzynarodowe certyfikaty potwierdzające umiejętności językowe!

Kurs językowy realizowany był w ramach projektu „Zawodowi Zawodowcy”, realizowany przez |Powiat Strzelecki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia odbywały się od  września 2019 roku, w których uczestniczyli  uczniowie klas   maturalnych:

Czytaj więcej