Informacja dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Uczniowie, którzy chcą mieć wgląd do pracy egzaminacyjnej muszą złożyć wniosek do OKE. Wniosek jest dostępny do pobrania ze strony szkoły. Wypełniony wniosek należy wysłać na adres wglady@oke.wroc.pl . Jednak w obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie jak wgląd się będzie odbywał. Osoby, które złożą wniosek o wgląd powinny jednak złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu. Wniosek znajduje się w dziale dokumenty do pobrania.

Osoby, które chcą przystąpić po raz kolejny do egzaminu powinny do wtorku 24.03 przesłać na adres wmajkowski@ckziu-strzelce.pl informację o zamiarze przystępowania. Informacja MUSI zawierać – Imię, Nazwisko, oznaczenie kwalifikacji (może być bez nazwy) oraz do której części będą przystępowali – pisemna czy praktyczna. W późniejszym terminie będę kontaktował się w sprawie kolejnych działań.

 

Wojciech Majkowski