Harmonogram egzaminów

Poniżej dostępny jest harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej i praktycznej. Szczegółowe informacje każdy zdający kwalifikacje dwuliterowe (np. AU, EE) może sprawdzić w serwisie EPKZ OKE