Wyniki egzaminu maturalnego

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego – 11 sierpnia 2020r.