Nowy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Już od 8 marca 2019r bezpłatny kurs nadający kwalifikacje dla dorosłych W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZELCACH OPOLSKICH, ul. Powstańców Śl.3 tel.77 461 27 01; ckziu@ckziu-strzelce.pl www.ckziu-strzelce.pl

MG19 Użytkowanie obrabiarek skrawających w zawodach: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik

Czytaj więcej

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
to nowoczesne kształcenie zawodowe dla dorosłych

INFORMACJE O KKZ:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać bezpłatnie kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Czytaj więcej