Technik ekonomista - klasa policyjno - prawna

Nauczysz się:
• planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
• obliczania podatków
• prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
• wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.


Po ukończeniu nauki znajdziesz pracę w:
• banku,
• urzędzie,
• biurze rachunkowym
• w firmach prywatnych
• w dziale księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, analiz czy sekretariacie.


Będziesz mógł również:
• założyć własną działalność gospodarczą,
• kontynuować naukę na wyższych studiach
• zdobyć nowy zawód na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych m.in. w zakresie prowadzenia działalności handlowej, obsługi klientów i kontrahentów.

Zajęcia dodatkowe w klasie mundurowej:
-musztra
- samoobrona
- ratownictwo medyczne
- prawo
- prawo w służbie policyjnej
- nauka pływania, marszobiegi.