GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Gmina Strzelce Opolskie - placówki udzielające pomocy

Lp.

Pełna nazwa

Adres, telefon

1.

 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Chrobrego 5, 77 461 30 26

2.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul.  Krakowska 16, 77 463 08 70

3.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul.  Chrobrego 5, 77 461 33 81

4.

SĄD REJONOWY III WYDZIAŁ DO SPRAW RODZINY I NIELETNICH

ul. Opolska 11, 77 463 08 19

5.

KLUB ABSTYNENTA

ul. Krakowska 18, 77 461 07 00

6.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

ul. Piłsudzkiego 3, 77 462 19 03

7.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM W STRZELCACH OPOLSKICH

ul. Plac Myśliwca 1, 77 404 93 36

8.

CENTRUM TERAPII I PSYCHOPROFILAKTYKI - POMOC PSYCHIATRYCZNA, PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA

ul. Jordanowska 1A,  77 550 01 17

9.

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN ORAZ OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE – PRAWNY - PSYCHOLOGICZNY

ul.  Habryki  11,

77 461 44 93